16 Besluit van de burgemeester

Zittingsdatum: 05/06/2020 14:00

Bureel van de burgemeester
16 Besluit van de burgemeester
  • Goedkeuring draaiboek en tijdelijk reglement speelpleinwerking ten gevolge van Corona maatregelen
  • Goedkeuring maatregelen in verband met bestrijding van het coronavirus van toepassing op het grondgebied Londerzeel naar aanleiding van de heropstart van horeca-zaken vanaf 8 juni 2020